Partner in personele zaken.

Verzuim

Met de komst van de BeZaVa (Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) is het nòg belangrijker dat u als organisatie grip heeft op uw verzuim.

Ziek is ziek, verzuim is een keuze

Hoe is in uw organisatie het beleid rondom verzuim georganiseerd? En wordt daar ook naar gehandeld? Welke sfeer heerst er in het bedrijf? En hoe wordt er met verzuimende medewerkers omgegaan? En hoe wordt over hen gesproken door collega’s en leidinggevenden? Hoe gek het ook klinkt, deze factoren spelen mee op het moment dat een medewerker besluit om zich ziek te melden. Immers, soms is er in overleg ook al veel mogelijk zonder dat dit gelijk tot officieel geregistreerd verzuim moet leiden.

Met de verzuimscan brengen wij deze factoren in beeld, evenals de financiële risico’s van uw huidige systeem. Plus een gedegen advies over wat u kunt doen om de risico’s te verkleinen. Niet alleen in beleid, maar ook in doen en denken.

Voorspellers van verzuim is een eenvoudige methode om innen een team of afdeling de mensen in kaart te brengen waarbij preventie is gewenst. Weten hoe u langdurig verzuim kunt voorkomen door tijdig met mensen in gesprek te gaan.

Als casemanager kunnen wij de begeleiding van lopende ve rzuimgevallen voor u overnemen. We zorgen hierbij enerzijds voor de begeleiding conform de verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter, maar werken tegelijkertijd met een scenariomodel waardoor het snel duidelijk is of interventies nodig zijn of bijvoorbeeld het inzetten van re-integratie Tweede Spoor.

 

 

 

 

BeijerHR

Plantijnweg 30a
4104 BB Culemborg
0345- 250113

info@beijerhr.nl

KvK 56325681
BTW NL128093584B01
BANK NL57INGB0007325404

HR Strippenkaart

U bent werkgever van een kleine tot middelgrote onderneming en u houdt de touwtjes graag zelf in handen. U zit niet te wachten op een grote afdeling HR of op een bureau dat via een duur abonnement uw personele zaken behartigt. Met de HR Strippenkaart koopt u zelf advies in, wanneer het u uitkomt.