Partner in personele zaken.

Transitievergoeding na 2 jaar arbeidsongeschiktheid

Het heeft even stilgelegen, maar in september wordt het wetsvoorstel dat de transitievergoeding na 2 jaar arbeidsongeschiktheid dan wel na ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen opnieuw behandeld in de Tweede Kamer.

Werkgevers vinden het vaak onredelijk dat na alle inspanningen en de kosten die dat met zich meebrengt, na 2 jaar ook nog eens een transitievergoeding moet worden betaald. Op zich terecht: 24 maanden salaris doorbetalen zonder dat daar een prestatie tegenover heeft gestaan of slechts een gedeeltelijke, is al een behoorlijke kostenpost.

In het wetsvoorstel zou de betaling van de transitievergoeding weliswaar nog gewoon doorgang moeten vinden, maar wordt de werkgever gecompenseerd door het UWV door een vergoeding van hetzelfde bedrag te krijgen uit het algemeen werkloosheidsfonds (awf). De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2019 en deze wet zou dan met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 moeten gelden, het moment waarop de transitievergoeding in werking is getreden.

In de praktijk zie ik dat veel werkgevers er voor kiezen hun werknemers “slapend in dienst” te houden totdat er definitieve duidelijkheid komt over al dan niet betalen.

Of de wet er ook komt, is maar de vraag. Er zijn aardig wat twijfels of het UWV deze extra klus wel aankan en ook of het niet beter is om het onderzoek naar de loondoorbetaling bij ziekte dat momenteel door de SER wordt verricht verder af te wachten. Misschien komt er juist aan die kant wel een beweging en is de hele “reparatie” niet nodig.

In ieder geval is het laatste woord hierover voorlopig nog niet gezegd.

 

 

Laat een reactie achter

BeijerHR

Plantijnweg 30a
4104 BB Culemborg
0345- 250113

info@beijerhr.nl

KvK 56325681
BTW NL128093584B01
BANK NL57INGB0007325404

HR Strippenkaart

U bent werkgever van een kleine tot middelgrote onderneming en u houdt de touwtjes graag zelf in handen. U zit niet te wachten op een grote afdeling HR of op een bureau dat via een duur abonnement uw personele zaken behartigt. Met de HR Strippenkaart koopt u zelf advies in, wanneer het u uitkomt.

Interessant? Delen mag!