Partner in personele zaken.

Re-integratie

Een loonsanctie van het UWV voorkomen? Dat kan wanneer u tijdig re-integratie tweede spoor inzet. Het bepalen van dit moment is altijd lastig. Trajecten van medische behandelingen duren vaak lang en we zijn gauw geneigd dan maar te wachten tot het volgende moment dat de specialist weer zijn nieuwe oordeel heeft gegeven.

Toch leidt dit afwachten maar al te vaak tot het te laat inzetten van dit instrument. Inmiddels weten veel werkgevers al wel dat het UWV vooral kijkt naar het moment van de eerstejaarsevaluatie. Wanneer daar twijfel is over de terugkeer van de medewerker in eigen of passend werk bij de werkgever, is re-integratie tweede spoor hoe dan ook iets dat opgestart moet worden.

De begeleiding van BeijerHR bestaat in een re-integratie tweede spoor traject uit de volgende stappen:

UWV-proof: Het verzuimdossier wordt nagelopen samen met werkgever en werknemer. Zijn alle stappen gezet, is alles goed gedocumenteerd? We zorgen ervoor dat alle nodige acties gedaan worden of zijn. Indien gewenst kan een arbeidsdeskundig onderzoek plaatsvinden om mogelijkheden en beperkingen zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Transitiegesprekken: De medewerker die weet dat hij afscheid moet gaan nemen van zijn werkgever, heeft te maken met diverse vormen van verlies. Niet alleen het verlies van zijn gezondheid, met daarin naar verwachting blijvende beperkingen, maar ook het verlies van zijn band met het bedrijf, zijn collega’s en leidinggevende. In een aantal gesprekken maken we dit verlies en hoe de medewerker daarmee omgaat, bespreekbaar. We ruimen zoveel mogelijk mentale obstakels op. Hiermee wordt de kans van slagen van een re-integratie bij een andere werkgever groter.

Loopbaancoaching: In klassieke zin geeft loopbaancoaching nog altijd antwoorden op de drie vragen: Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. De medewerker wordt uitgedaagd deze vragen opnieuw te beantwoorden. Tegelijkertijd werken we aan sollicitatievaardigheden anno nu. Netwerken, gebruik van social media en LinkedIn, gespreksvoering. In deze fase kunnen ook diverse testen worden ingezet.

Jobhunting: In nauwe samenwerking met Loopbaancentrum Pluspunt wordt gezocht naar een passende re-integratieplek. Dit is nog niet altijd direct een volwaardige baan, maar kan ook in de vorm van stages of detachering plaatsvinden. De medewerker zoekt uiteraard ook zelf, maar krijgt hierin ondersteuning van een jobhunter die samen met de medewerker op pad gaat. Indien nodig en gewenst kan ook op de nieuwe werkplek een jobcoach worden ingezet.

Tarieven: Een standaardtarief is niet zomaar te geven. Elke medewerker en elk traject is anders. De volgende richtlijnen geven een indicatie:

Kosten UWV-proof maken van dossier: € 550,- ex btw en reiskosten. Indien arbeidsdeskundig onderzoek nodig is, wordt dit apart gefactureerd.

Transitiegesprekken en Loopbaancoaching: Bij een gemiddeld traject van 3 tot 4 maanden voordat de medewerker weer bemiddelbaar is voor de arbeidsmarkt wordt ongeveer 25 – 30 uur door BeijerHR ingezet (inclusief voorbereiding van gesprekken en rapportages)

Jobhunting: Deze activiteit start vaak al tijdens de fase van gesprekken voeren als er een re-integratieplek moet worden gezocht waar in ritme en uren kan worden opgebouwd. Gemiddeld wordt er 10-15 uur ingezet tijdens de fase van transitiegesprekken en coaching.

In totaal is de inzet vanuit BeijerHR in een traject ongeveer 40 uur in een gemiddelde periode van 14-16 weken. U ontvangt altijd een offerte voor een totaalpakket, waarin de prijs per onderdeel wordt gespecificeerd. In de regel betaalt u dan 50% vooraf bij de start van het traject en 50% na afloop.

Indien u liever op uurbasis wilt werken met maandelijkse facturatie achteraf, dan is het uurtarief € 90,- exclusief btw. Reiskosten worden gefactureerd a 30 cent per kilometer.

BeijerHR

Plantijnweg 30a
4104 BB Culemborg
0345- 250113

info@beijerhr.nl

KvK 56325681
BTW NL128093584B01
BANK NL57INGB0007325404

HR Strippenkaart

U bent werkgever van een kleine tot middelgrote onderneming en u houdt de touwtjes graag zelf in handen. U zit niet te wachten op een grote afdeling HR of op een bureau dat via een duur abonnement uw personele zaken behartigt. Met de HR Strippenkaart koopt u zelf advies in, wanneer het u uitkomt.